Zajęcia, zgrupowania i obozy sportowe odbywają się normalnie. Więcej informacji tutaj.

Każdy człowiek w zależności od aktualnego stanu psychofizycznego posiada różne możliwości adaptacyjne do zmieniających się warunków środowiska zewnętrznego, przez co reakcja na te zmiany będzie różna u różnych osób. Kontakt człowieka z naturą w obecnym czasie został mocno ograniczony. Następstwem tego jest zachwianie możliwości adaptacyjnych organizmu i zwiększone narażenie na wpływ czynników zewnętrznych na organizm. Powstaje pytanie, czy zdolni jesteśmy do usprawnienia procesów samoregulacji i polepszenia zdolności adaptacyjnych organizmu, aby skuteczniej przeciwstawiać się wszelkim zaburzeniom funkcjonalnym? Pozytywne efekty polegające na zwiększeniu zdolności adaptacyjnych i odporności organizmu można osiągnąć poprzez usprawnienie krążenia qi w organizmie. Jedną z metod umożliwiających osiągnięcie takich efektów jest qigong.

Ćwiczenia qigong są szczególnie skuteczne w zwalczaniu chorób chronicznych, ponieważ rozwija on zdolności samoregulacji organizmu oraz wspomaga funkcje immunologiczne, przyspiesza i skraca okres rekonwalescencji po długotrwałej chorobie. Również czynniki emocjonalne mają wpływ na zachowanie, kumulowanie lub wyczerpywanie lub zużycie energii życiowej qi. Tę współzależność między stanami emocjonalnymi, a dolegliwościami w obrębie narządów wewnętrznych trzeba brać pod uwagę i dbać o właściwe wyciszenie umysłu, które zmniejszy napięcie emocjonalne – przyczynę wielu zaburzeń funkcjonalnych. Pomogą nam w tym również ćwiczenia qigong.

Qigong to przecież relaks, koncentracja myśli na życiodajnej energii qi oraz spokojny, naturalny, pogłębiony oddech, połączony ze specyficznym, płynnym, pełnym harmonii, spokoju i gracji  ruchem. Najistotniejszym czynnikiem ćwiczeń qigong jest umiejętność zharmonizowania w jedną całość wielu elementów. Poprawne wykonywanie ćwiczeń qigong to stan pełnej relaksacji mięśni, koncentracja na kierowaniu energią qi oraz synchronizacja oddychania z ruchem. Delikatne napięcia mięśniowe przechodzą łagodnie w fazę rozluźnienia i relaksu. Subtelny i płynny ruch stymuluje punkty biologicznie czynne poprzez ciągła grę napięć i rozluźnień mięśni i skóry. Pobudza to krążenie energii qi w meridianach. Wykonywanie ćwiczeń zharmonizowane jest z naszą wyobraźnią. Podczas otwierającego ruchu ramion w górę, połączonego z wdechem, wyobrażamy sobie unoszenie kuli. W czasie odwodzenia ramion w bok pokonujemy opór, jakby dłonie były przyciągane przez magnesy. Wykonywanie ruchów z pokonywaniem oporu wzmaga aktywność umysłową. Skupienie aktywności umysłowej na oporze koordynuje współpracę między nerwami czuciowymi i ruchowymi.

U osób niepełnosprawnych z upośledzeniem sprawności motorycznej, ćwiczenia z oporem są szczególnie wskazane, bowiem dają sposobność do czynnej aktywności umysłu w sferze doznań ruchowych. Kierowanie energii qi w meridianach wspomagane jest ćwiczeniami ruchowymi oraz masażem ważniejszych punktów biologicznie czynnych. Specyfika ruchów stosowanych w qigong wynika bezpośrednio z przebiegu meridianów i związana jest z kierunkiem krążenia energii qi w organizmie, zgodnie z  zasadami tzw. małego krążenia energii qi, techniki, która wpływając na układ hormonalny jest przydatna do zachowania wewnętrznej równowagi.

Zasady ćwiczeń qigong oparty jest na naukach medycyny chińskiej. Kilkakrotne powtórzenie sekwencji ćwiczeń daje odczuwalną poprawę stanu zdrowia zarówno w przypadku urazów sportowych jak i w stanach zwyrodnieniowych czy schorzeń przewlekłych. Qigong to jedna z metod, która przyczynia się do utrzymaniu dobrego stanu zdrowia oraz do usunięcia blokad energetycznych w organizmie. Poprzez ćwiczenia qigong dokonujemy również automasażu punktów biologicznie czynnych skupionych wokół małżowin usznych, gałek ocznych, jamy ustnej oraz nosa. Poprzez stymulowanie tych punktów wywieramy korzystny wpływ na zmysły: słuchu, wzroku, smaku i powonienia. Po ćwiczeniach qigong zwykle odczuwany lepszą ostrość wzroku i lepiej słyszymy. Wykonywanie ćwiczeń qigong mających na celu polepszenie krążenia energii w meridianach. Qigong szczególnie doskonali zmysł równowagi. Natomiast zmysł dotyku, bezpośrednio związany jest ze wszystkimi ćwiczeniami ruchowymi oraz masażem i nie wymaga wybiórczego oddziaływania. Qigong wspomaga leczenie chorób trudno uleczalnych oraz chronicznych i przynosi następujące efekty: wzmacnia siły odpornościowe organizmu, polepsza zdolności adaptacyjne, polepsza sprawność układu krążeniowo-oddechowego, zwiększa koncentrację i sprawność procesów myślowych, opóźnia procesy starzenia się, wydłuża życie, polepsza pamięć, skraca okres rekonwalescencji, polepsza samopoczucie.

Podsumowując, qigong to chińska gimnastyka zdrowotna udrażniająca przepływ energii w ciele, w kanałach energetycznych zwanych meridianami. Istnieje wiele różnych rodzajów qigong. Mogą to być sekwencje ruchów, które wykonywane jako cykl ćwiczeń harmonizują funkcjonowanie całego organizmu. Mogą to być również pojedyncze ćwiczenia ukierunkowane na korektę funkcjonowania odpowiednich organów w organizmie człowieka. Ćwiczenia te koordynują pracę wszystkich układów fizjologicznych poprzez wpływ na krążenie energii, a co za tym idzie również na gospodarkę hormonalną. Ta z kolei reguluje pracę wszystkich układów fizjologicznych w organizmie.

Polecam wczasy Bliżej Natury Qigong – ZOBACZ!

Nie wiesz co wybrać?

Pomagamy indywidualnie każdemu klientowi, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i preferencje. Po wypełnieniu formularza zaproponujemy rozwiązania dobrane według podanych przez Ciebie kryteriów.

Opisz swoje potrzeby, a otrzymasz odpowiedź najlepiej dopasowanych dla siebie rozwiązań.

    Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

    Przeczytaj poprzedni wpis:
    Dao Yin w Katowicach

    Dao yin to sposoby kierowania energią w czasie wykonywania specjalnych zestawów ćwiczeń oddechowo-ruchowych. Wyróżnia się pięć różnych szkół: taoistyczna, buddyjska,...

    Zamknij