Zajęcia sportowe przy obostrzeniach

Zajęcia, zgrupowania i obozy sportowe odbywają się normalnie. Więcej informacji tutaj.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju wprowadzane są różne obostrzenia związane z uprawianiem rekreacji fizycznej, które jednak nie dotyczą szkolenia sportowego w klubach prowadzonego dla zawodników startujących w zawodach sportowych organizowanych przez związki sportowe.

Opierając się na wytycznych Ministerstwa Sportu istnieje możliwość prowadzenia szkolenia sportowego, organizacji zgrupowań i obozów szkoleniowych z zachowaniem przepisów sanitarnych dla zawodników uczestniczących w rywalizacji sportowej.

Uczestnicy zajęć sportowych są członkami kadry narodowej Polskiego Związku Wushu i mogą uczestniczyć we wszystkich proponowanych zajęciach, zgrupowaniach i obozach sportowych.

W celach formalnych wypełnij formularz.

Chcesz dołączyć do zajęć – wypełnij formularz w celu wyrobienia licencji zawodniczej (koszt licencji do końca roku 2022 – 50 zł).