Ludzkie problemy ze wzrokiem były wystarczającym motorem do badań naukowych mających na celu znalezienia sposobu na poprawę jakości widzenia – na wyleczenie wad wzroku i zapobieganie ich powstawaniu. Wśród wszystkich prac poświęconych temu tematowi do dziś najpopularniejsza jest praca dr Batesa, który w 1920 roku napisał książkę pod tytułem “The Cure of Imperfect Sight by Treatment Without Glasses”. Praca ta była poparta wieloletnią praktyką lekarską autora i wieloma doświadczeniami, których efekty zadziwiły nawet jego samego. Podstawowym założeniem jego metody była zmiana tradycyjnego rozumienia zjawiska widzenia. Tradycyjna medycyna zakłada, że światło zanim padnie na siatkówkę przechodzi przez układ optyczny oka i jest przezeń formowany w taki sposób, że w oku miarowym na siatkówce pojawia się ostry obraz obserwowanego przedmiotu. Bardzo ważną rolę w zjawisku ogniskowania światła na siatkówce odgrywa soczewka oka, która w razie konieczności zmienia swój kształt, zmieniając tym samym moc optyczną całego układu optycznego. Jeśli mimo to moc optyczna układu optycznego oka jest niewłaściwa, wtedy na siatkówce pojawia się rozmyty obraz i mówimy o wadach wzroku: nadwzroczności i krótkowzroczności. Według teorii dr Batesa soczewka oka nie zmienia swojego kształtu, a proces akomodacji polega na zmianie kształtu całej gałki ocznej. Jeśli mięśnie gałki ocznej są w stanie tak zmienić jej kształt, aby na siatkówce pojawił się ostry obraz, to mówimy o oku miarowym. Jeśli natomiast mięśnie są zbyt słabe, to pacjent widzi obraz rozmyty. Pojawiła się więc prosta konkluzja: Jeśli krótkowzroczność i nadwzroczność są spowodowane zbyt słabymi mięśniami gałki ocznej, to trzeba uczynić wszystko, aby te mięśnie wzmocnić na tyle, by były w stanie zmienić kształt gałki ocznej i uzyskiwać ostry obraz na siatkówce. Dr Bates zauważył ponadto sporą korelację pomiędzy stresem, w jakim żyje człowiek, jego trybem życia, przebytymi chorobami, a wydajnością mięśni gałki ocznej. Stwierdził więc, że leczenie wzroku nie ma większego sensu, jeśli nie zmieni się trybu życia. Myśląc o poprawie sprawności widzenia dr Bates sugerował, że należy zająć się zarówno samymi oczami, jak i całym ciałem – w oparciu o to stwierdzenie rozwinęła się tzw. holistyczna terapia widzenia. Dr Bates wysunął też teorię, że nawet samo noszenie okularów jest powodem pogłębiania się wady wzroku. Poparł to dwoma spostrzeżeniami:

– moc optyczna oka fluktuuje i z każdą chwilą jest inna – niemożliwe jest więc dobranie idealnych okularów dla pacjenta, a okulary źle dobrane są, jak wiadomo, przyczyną pogłębiania się wady;

– mięśnie oka, którego widzenie jest poprawiane z zewnątrz, przez szkła korekcyjne, “nie czują potrzeby”, by “się wysilać”. Wynikiem tego jest ich wiotczenie i zanik zdolności, o których mówi teoria dr Batesa.

Metoda dr Batesa oparta jest na naturalnych procesach fizjologicznych związanych z procesem widzenia i zakłada, że wady refrakcji oka (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm) są zmienne i odwracalne, a więc można je wyleczyć, naturalne używanie wzroku nie powoduje zmęczenia, stres lub wysiłek umysłu powoduje napięcie mięśni gałki ocznej i nastawienie oczu na widzenie bliskich przedmiotów, nieprawidłowa praca oczu jest efektem błędnych przyzwyczajeń przy patrzeniu. Ćwiczenia wg metody dr Batesa to ćwiczenia rozluźniające barki, górną część pleców i szyję, poprawiające ostrość widzenia, zmieniające nawyki związane z wykorzystywaniem wzroku, rozluźniające mięśnie wokół gałek ocznych, przywracające naturalne mikroruchy oka. Celem ćwiczeń metodą dr Batesa jest analiza przyczyn wad wzroku, korekta ustawienia ciała, poprawa procesu widzenia na etapie spostrzegania i analizy obrazu, korekta wad wzroku poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, nauka relaksu mięśni wokół gałki ocznej.

Metoda dr Batesa pozwala na kompleksową analizę przyczyn zaburzeń procesu widzenia i umożliwia uzyskanie poprawy widzenia przy zmęczeniu, wadach wzroku oraz chorobach oczu. Przyczyną wad wzroku wg dr Batesa może być wada postawy, nieprawidłowa praca wątroby, a także niekorzystne dla pracy oczu nawyki powodujące usztywnienie mięśni gałki ocznej. To ostatnie powoduje zaburzenia akomodacji, która związana jest z pracą mięśni otaczających oko.

[contentblock id=22 img=html.png]

[contentblock id=21 img=html.png]

Zajęcia, zgrupowania i obozy sportowe odbywają się normalnie. Więcej informacji tutaj.

    Tematyka: akupunkturazielarstwojogatai chijoga oczuqigongnarciarstwobhpaudyt energetycznyinne

    Miejsce: CieszynUstrońKatowiceChorzówWisłaBielsko-Białaon-lineinne